Cách dùng viên uống Hoa Thiên như thế nào?

Bạn dùng 2 viên/lần x 2 lần/ngày. Dùng liên tục trong 12 tuần để đạt hiệu quả tốt nhất. 

Sau đó bạn có thể dùng duy trì 2 viên/lần x 1 lần/ngày như là một biện pháp để dự phòng mỗi ngày.

 

DS. Lê Thu Trang