Tại sao phải uống viên uống Hoa Thiên trước ăn 30 phút? Tôi uống ngay sau khi ăn được không?

Bạn nên uống cách xa bữa ăn để thức ăn không ảnh hưởng đến sự hấp thu của các dưỡng chất trong sản phẩm. Bạn uống trước ăn 30 phút hoặc nếu uống sau bữa ăn thì 2 giờ sau khi ăn.

DS. Lê Thu Trang