VUHT_2-1

Tôi mới sinh em bé được 4 tháng thì dùng viên uống Hoa Thiên được không?

Trong viên uống Hoa Thiên có các thành phần hoạt huyết nên để tránh ảnh hưởng đến vết mổ hay vết thương khi sinh thường thì từ 6 tháng trở lên sau khi sinh mới bạn nên dùng.

DS. Lê Thu Trang