VUHT_2-1

Tôi đang cho con bú thì có dùng được viên uống Hoa Thiên không?

Việc dùng viên uống Hoa Thiên không ảnh hưởng gì đến chất lượng sữa và việc cho con bú, do đó từ 6 tháng sau khi sinh và đang cho con bú thì bạn vẫn dùng được sản phẩm.

DS. Lê Thu Trang