VUHT_2-1

Tại sao không dùng viên uống Hoa Thiên trong những ngày có kinh nguyệt?

Viên uống Hoa Thiên có các thành phần giúp hoạt huyết  nên tránh dùng vào những ngày có kinh nguyệt để tránh tình trạng máu kinh ra nhiều hơn bình thường.

DS. Lê Thu Trang